Voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Voorziening voor volwassenen met een mentale beperking

Reisbeurs Rozenwingerd
vrijdag 22 november 2019 van 14u - 18u

reisbeursRozenwingerd2019(klik voor een grotere weergave)

Kerstwinkel 2019
vrijdag 13 december 2019 van 14u30 - 17u30
kerstwinkel2019
(klik voor een grotere weergave)

Inspraak en overleg - Collectief overleg.

Naast de bewonersraad is er ook een collectief overlegorgaan.

Hierin zit een vertegenwoordiging van alle gebruikers en iedereen krijgt de kans om zich hiervoor kandidaat te stellen. Onder gebruiker wordt hier verstaan : ouders, wettelijke vertegenwoordigers of andere belangrijke derden.

Op dit collectief overlegorgaan kunnen allerlei punten betreffende de werking worden geagendeerd. Zo moet bv. elke belangrijke wijziging in de algemene woon- en leefsituatie of elke wijziging in het charter vooraf besproken worden en ook de begroting en jaarrekening worden voorgelegd. Maar ook allerlei punten betreffende de dagdagelijkse werking worden hier besproken of meegedeeld. Het collectief overlegorgaan kan steeds advies uitbrengen over alle beslissingen die de bewoners als groep aanbelangen.

In Huize Rozenwingerd is er één collectief overlegorgaan actief. Er zetelen 10 ouders in en zij komen 3 à 4 /jaar samen .

Naast de vergaderingen zorgt dit collectief orgaan tevens voor financiële steun aan de voorziening. Dankzij de jaarlijkse wijnverkoop, konden reeds heel wat concrete projecten voor onze bewoners worden gerealiseerd. Een greep uit wat reeds is gerealiseerd met de opbrengst van deze wijnverkoop : zithoeken, tafels en stoelen voor de leefgroepen, een schommel, sportuitrusting, een smelttoestel voor kaarsen, tuinschommelbank, zwemmateriaal, bijdrage in hoog-laag bad, ...

Een afgevaardigde van het collectief overlegorgaan wordt , als waarnemer , uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Elke ouder kan zich wenden tot de leden van het collectief overlegorgaan met vragen of bezorgdheden. Op die manier moet dit forum groeien tot een inspraakkanaal voor alle gebruikers.

 Samenstelling van het collectief overlegorgaan :


* mevr. De Cock Ria, voorzitter
* dhr. Logghe Johan
* mevr. Desmet Rika
* mevr Clement Ann
* dhr Vermeulen Dirk
* dhr Boutens Dirk
* dhr Van Der Linden Walter
* dhr De Pessemier Patrick
* mevr Van Cauwenbergh Dominique
* dhr Duflou Ronny

 

Waar kan u ons vinden?

Afdrukken

Huize Rozenwingerd - Bitterzoetlaan 5a - 8670 Oostduinkerke - 058/53.38.50 | Disclaimer

Entiteitslogo VAPH klVAPH label Vergund door het VAPH 300dpi

We gebruiken veilige cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. In onze disclaimer leggen we je verder uit welke data we verzamelen, hoe we die data verzamelen en wat we ermee doen.