Voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Voorziening voor volwassenen met een mentale beperking

Inspraak en overleg - Gebruikersraad.

Naast de bewonersraad is er ook de gebruikersraad.

Hierin zit een vertegenwoordiging van alle gebruikers en iedereen krijgt de kans om zich hiervoor kandidaat te stellen. Onder gebruiker wordt hier verstaan : ouders, wettelijke vertegenwoordigers of andere belangrijke derden.

Op deze gebruikersraad kunnen allerlei punten betreffende de werking worden geagendeerd. Zo moet bv. elke belangrijke wijziging in de algemene woon- en leefsituatie of elke wijziging in het charter vooraf besproken worden op de gebruikersraad en ook de begroting en jaarrekening worden voorgelegd. Maar ook allerlei punten betreffende de dagdagelijkse werking worden hier besproken of meegedeeld. De gebruikersraad kan steeds advies uitbrengen over alle beslissingen die de bewoners als groep aanbelangen.

In Huize Rozenwingerd is er één gebruikersraad actief. Er zetelen 7 ouders in en zij komen 3 à 4 /jaar samen .

Naast de vergaderingen zorgt de gebruikersraad tevens voor financiële steun aan de voorziening. Dankzij de jaarlijkse wijnverkoop, konden reeds heel wat concrete projecten voor onze bewoners worden gerealiseerd. Een greep uit wat reeds is gerealiseerd met de opbrengst van deze wijnverkoop : zithoeken, tafels en stoelen voor de leefgroepen, een schommel, sportuitrusting, een smelttoestel voor kaarsen, tuinschommelbank, zwemmateriaal,....

Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt , als waarnemer , uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Elke ouder kan zich wenden tot de leden van de gebruikersraad met vragen of bezorgdheden. Op die manier moet de gebruikersraad groeien tot een inspraakkanaal voor alle gebruikers.

 Samenstelling van de gebruikersraad :


* mevr. De Cock Ria, voorzitter
* dhr. Logghe Johan
* mevr. Desmet Rika
* mevr Clement Ann
* mevr Haesebroeck Christiane
* dhr Vermeulen Dirk
* dhr Boutens Dirk

 

Waar kan u ons vinden?

Afdrukken

Huize Rozenwingerd - Bitterzoetlaan 5a - 8670 Oostduinkerke - 058/53.38.50 | Disclaimer

Entiteitslogo VAPH klVAPH label Vergund door het VAPH 300dpi

We gebruiken veilige cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. In onze disclaimer leggen we je verder uit welke data we verzamelen, hoe we die data verzamelen en wat we ermee doen.