Image

 

Op aanbeveling van het agentschap zorg en gezondheid zijn er ook binnen Rozenwingerd maatregelen getroffen om besmetting met het corona virus te vermijden. Voor alle duidelijkheid, momenteel is er nog geen enkele besmetting, of vermoeden van besmetting bij bewoners, vrijwilligers of medewerkers. Toch is algemene alertheid op zijn plaats


Volgende maatregelen zijn getroffen (tot 19 april):

- bezoekers kunnen niet meer toegelaten worden in de leefgroepen . Zij kunnen zich wel nog melden aan de receptie bij de administratie en moeten zich daar registreren. Er kan echter geen contact worden toegestaan met de bewoners
- Veel externe activiteiten zijn afgelast
- Onze atelierwerking en de werking vrije tijd is opgeschort. Bewoners blijven maximaal in eigen leefgroep. Er wordt extra ondersteuning in de leefgroep voorzien door medewerkers van pijler werken en vrije tijd
- Gedurende de volgende weken (tot 19 april) is het niet toegestaan om bewoners, eens ze thuis zijn geweest (dus de instelling hebben verlaten) terug naar de leefgroep te brengen.
Alle betreffende ouders of het netwerk zijn hierover vandaag geïnformeerd.
- Aan onze vrijwilligers vragen wij ook om even (tot na 19 april) niet langs te komen in de voorziening.
- Bezoekers die enkel aansluiten bij de dagbesteding, (hetzij onder de vroegere noemer dagcentrum, hetzij onder rechtstreeks toegankelijke hulp) worden gevraagd om thuis te blijven tot na 19 april.
- Aan alle medewerkers wordt gevraagd om heel alert te zijn en heel nauwlettend toe te zien op het strikt toepassen van de hygiëne richtlijnen
- Enkel bevoegd personeel komt in de leefgroep

Deze maatregelen zijn alle bedoeld om te vermijden dat bewoners in contact komen met mensen die besmet zijn. We zorgen er uiteraard voor dat er in het vervangingsprogramma in de leefgroep voldoende en gevarieerd aanbod is. Het blijft voor onze bewoners hun aangename thuis.

 

Met vriendelijke groeten,

Greet Debeerst
directeur

 

Update corona nieuws
30/03/2020


Hierbij wat verder nieuws over het leven in Rozenwingerd in corona tijden.

Tot op heden kunnen we nog steeds stellen dat er geen (vermoedens van) besmettingen zijn vastgesteld. We doen dan ook ons uiterste best om dit zo te houden. Alle bovenstaande afspraken blijven onverminderd gelden, maar we toen toch ons uiterste best om het voor de bewoners aangenaam te houden.

We verwijzen hier bv naar ons dagelijks bewegingsmomentje onder de noemer ‘binnen en buiten solidair’ , waarbij bewoners binnen of op hun terras en overige medewerkers buiten in de tuin samen een bewegingsmoment hebben. Ook de vrije radio (uiteraard zonder fysiek contact) is een heel leuk initiatief. Met het mooie weer in het vooruitzicht stimuleren we bewoners zeker om ook buiten in eigen tuin of op eigen terras te vertoeven. We zorgen ook geregeld voor kleine fietstochtjes of wandelingen. Spijtig genoeg kan dit momenteel enkel gebeuren met 1 begeleider en 1 bewoner.

Dagelijks (weekdagen) is er ondersteuning door een medewerker uit pijler werken en vrije tijd in de leefgroep. Hierdoor kunnen we dan ook een aangename dagbesteding aanbieden. We raden jullie aan om geregeld onze facebook pagina te volgen waar er heel regelmatig nieuwe foto’s worden gepost.

We mogen ook genieten van een aantal solidariteitsacties. Zo kwam Gert, Viktor en Marie Verhulst langs met pannenkoeken, een vriendelijke dame bezorgde ons 80 cupcakes, we kregen een lading bloemen , we mogen aantal jeugdboeken ophalen, we kregen popcorn en wafels, chips en cola…..

Dit zijn zeker allemaal leuke initiatieven en elk warm gebaar is een opsteker voor onze bewoners en begeleiders. Nieuwe richtlijnen van de overheid dwingen ons nu echter om nog strenger toe te zien op het binnenbrengen van producten. Uit voorzorg moeten we alle bezorgde goederen gedurende 24 uur laten staan vooraleer deze binnen te brengen in de leefgroep.

Via skype of messenger proberen we toch het contact met de familie wat ‘warmer’ te maken. Bezoek is uiteraard nog steeds niet mogelijk.

Ondertussen is ook reeds beslist dat de activiteit ‘ lentekriebels op de Bollaard’ niet zal doorgaan dit jaar.

Ons team zet echt z’n beste beentje voor om in deze corona tijden de nodige flexibiliteit en creativiteit aan de dag te leggen. We maken er allen samen het beste van en we zorgen goed voor de bewoners en voor onszelf

Greet Debeerst
directeur