Image
corona-update 27 oktober 2020

De impact van het corona virus is groot, wij zijn bezorgd en passen met veel aandacht alle preventieve veiligheidsvoorschriften toe. Momenteel  zijn er  nog geen besmettingen bij onze bewoners.

Tijdens de zomermaanden werd ons gevraagd om in een document  ‘het nieuwe normaal’ heel wat afspraken op te lijsten. De opdracht was om de werking op een veilige manier te organiseren en een kader te creëren om op een min of meer stabiele manier deze corona periode door te komen.  Onze werking was uiteraard nog niet volledig mogelijk zoals voorheen, maar toch werden een aantal versoepelingen toegestaan. Zo was er bv weer een werkbare bezoek en transfer regeling .  De individuele dienstverleningsovereenkomst werd opnieuw voor iedereen uitgevoerd. Tijdens de zomermaanden was er ook een aangepaste, maar aangename vrijetijdswerking, uiteraard steeds binnen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. 

Van bij opstart van dit kader ‘het nieuwe normaal’  is er gecommuniceerd dat dit document regelmatig kan worden aangepast aan nieuwe situaties en inzichten.  Momenteel zijn deze inzichten niet gunstig  en wij blijven met grote zorg deze evolutie opvolgen. Een aantal aangepaste maatregelen zijn reeds genomen.

Een draaiboek werd opgemaakt omtrent welke afspraken er moeten gevolgd worden bij besmettingen of uitbraak. Maar ook de negatieve corona evolutie zorgt er voor dat we zeer waakzaam zijn. Binnen ons coronateam moeten we de nodige overwegingen nemen en steeds vanuit de afweging warme zorg ten opzichte van veiligheid de gepaste beslissingen nemen.

We trachten ondertussen wel om het leven binnen Rozenwingerd voor alle bewoners warm en huiselijk te houden. Alle begeleiders werken zeer solidair aan onze opdracht om onze voorziening doorheen deze crisisperiode te loodsen.

Greet Debeerst
directeur